انسان ها...

http://www.axgig.com/images/35116837124596189821.jpg

مردم میگویند : “آدمهای خوب را پیدا و بدها را رها”
اما باید اینگونه باشد : “خوبی را در آدمها پیدا و بدی آنها را نادیده بگیریم”
چون هیچکس کامل نیست !

 

/ 2 نظر / 59 بازدید
کبری

[تایید][تایید][تایید] بی شک همینطور می باشد هیچ شخصی کامل نیست

میلاد

بسیار زیبا