گاهی...

ﮔﺎﻫـــﯽ …

ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ

ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ

ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ

ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !


/ 3 نظر / 56 بازدید
فریبا

هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو رو با بقیه نمی فهمه تلاش نکن...

میلاد

likeeeeeeeeeeeeeee

سینا

به چشمان وحشی تو عادت دارم تو مرا فریاد کن در سکوت یک شب تار